1 sierpnia – poniedziałek godz. 20.00

Szczecin bazylika archikatedralna św. Jakuba
ul. Kardynała Wyszyńskiego 19

W hołdzie Bohaterom Powstania Warszawskiego
A. Mielewczyk – Hommage à Witold Lutosławski
W. Lutosławski – Muzyka żałobna
W. A. Mozart –Requiem d-moll KV 626
Andrzej Mielewczyk – organy (Niemcy)
Anna Hofmann – sopran (Niemcy)
Katharina Thomas – alt (Niemcy)
Christoph Schröter – tenor (Niemcy)
Tobias Oliver Hagge – bas
CHÓR AKADEMICKI
IM. PROF. JANA SZYROCKIEGO ZUT
Szymon Wyrzykowski – przygotowanie chóru
ORKIESTRA ACADEMIA
Bohdan Boguszewski – dyrygent