12 sierpnia – piątek godz. 20.00

Trzęsacz kościół Miłosierdzia Bożego
ul. Pałacowa 3

Dzień Europejskiego Centrum Muzyki
Krzysztofa Pendereckiego
S. Rachmaninow – Preludia nr 1 fis- moll, nr 2 B-dur,
nr 5 g-moll z op. 23
W. Lutosławski – Kwartet smyczkowy
P. Czajkowski – Zabyt’ tak skora
S. Rachmaninow – Wiesna idiot
P. Czajkowski – Aria Tatiany z op. Eugeniusz Oniegin (scena z listem )
P. Czajkowski – Kwartet smyczkowy nr 1 D-dur op. 11

Edward Wolanin – fortepian
Hanna Hozer – sopran
MECCORE STRING QUARTET
Wojciech Koprowski – skrzypce
Jarosław Nadrzycki – skrzypce
Michał Bryła – altówka
Karol Marianowski – wiolonczela